บุคลิกภาพของคนไทย

posted on 29 Nov 2009 14:24 by nichisang in knowlege

     - บุคลิกภาพของคนไทยมีลักษณะคือ ขี้เกรงใจ ไม่รักษาเวลา ลืมง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส ขาดความกระตือรือร้น ขี้เล่นและเป็นกันเอง ขาดระเบียบวินัย ชอบอยากรู้อยากเห็น รักพวกพ้อง ไม่ชอบเห็นคนอื่นดีกว่าตนหรือชอบจับผิดหรือตำหนิ เชื่อโชคลาง ตัดสินใจด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ชอบต่อรองเพราะมีเวลาเหลือเฟือ ไม่กล้าเสี่ยงหรือไม่ชอบอะไรที่เสี่ยง ชอบพนันขันต่อ ชอบงานพิธีเป็นการทำเพื่อเกียรติหรือศักดิ์ศรี ชอบของแจกหรือของแถม สุภาพเรียบร้อย ขาดความอดทน
โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิตสาขาจิตวิทยา     - บุคลิกภาพของคนไทยส่วนใหญ่ คือการมองอะไรแบบเผินๆ ไม่ชอบคิดอะไรลึกๆ ไม่ชอบคิดจากข้อเท็จจริง แต่มักชอบคิดจากที่ตนรู้สึก ตนชอบและอยากให้มันเป็น
โดย จิราภรณ์ เจริญเดช กรุงเทพธุรกิจ


     - บุคลิกภาพของคนไทย ชอบสังคม มีความเป็นปัจเจกชนสูง หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ประนีประนอม
โดย Vanipok Bloggang

 

 

อ้างอิง

http://eng.sut.ac.th/envi/discuz/viewthread.php?tid=815

 

 

Comment

Comment:

Tweet