แอดเลอร์เกิดที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นแพทย์ทหารที่ออสเตรียและจิตแพทย์ที่อเมริกานอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนและปาฐกที่มีชื่อเสียง

     แนวคิดสำคัญ

1. ความปรารถนามีปมเด่นเพื่อนชนะปมด้อย ทั้งคนปกติและผู้ป่วยโรคจิตต้องการอยากเด่นได้ตามอายุและพัฒนาการ

2. ปมด้อย ปรารถนาที่จะทีปมเด่นสัมพันธ์กับความรู้สึกต่ำต้อยและแสวงหาสิ่งชดเชย คนจะมีจุดอ่อน เช่นเจ็บป่วยทางกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ จุอ่อนคือปมด้อย คนสร้วงปมเด่นชดเชยปมด้อยถือว่าปกติ

     แอดเลอร์ได้สร้างกลุ่มนักวิชาการชื่อว่า Individual psychology เป็นแพทย์ทหาร เมื่อจบสงครามโลกครั้งที่1 เปิดคลินิกสำหรับเด็กและพ่อแม่เด็ก ประสบการณืระหว่างสงครามทำให้พบว่าปัญหาโรคจิตเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธี

(ฟรอยด์เห็นว่าพฤติกรรมมนุษย์ถูกกระตุ้นจากสัญชาติญาณ, จุงเห็นว่าสิ่งที่สะสมในจิตใต้สำนึกกับพฤติกรรมมนุษย์, แอดเลอร์เห็นว่าพฤติกรรมนุษย์และบุคลิกภาพได้รับการเร่งเร้าจากสัมพันธภาพกับมนุษย์และสังคม)

Comment

Comment:

Tweet

ทฤษฎีของอัลเฟรด แอดเลอร์
นี้เป็นเรื่องที่ฉันถูกมองไปยังกระดาษของฉันเสร็จสิ้นภารกิจระยะวิทยาลัย

#5 By paxil lawyer (110.37.55.18) on 2010-10-25 14:20

ทฤษฎีของอัลเฟรด แอดเลอร์
นี้เป็นเรื่องที่ฉันถูกมองไปยังกระดาษของฉันเสร็จสิ้นภารกิจระยะวิทยาลัย

#4 By paxil lawyer (110.37.54.111) on 2010-10-23 12:22

#3 By (124.122.243.51) on 2010-07-04 21:31

เนื้อหามีน้อยมาก

#2 By พรกนก (125.26.184.238) on 2010-06-26 11:02

มีสาระดี

#1 By (61.19.114.252) on 2010-06-02 08:37