ฮอร์เน่ย์จบแพทย์สาศตร์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

  * ความก้าวร้าว มิใช่เป็นสัญชาตญาณ แต่เป็นความกังวลใจ ต้องการป้องกันตนเอง จากความไม่มั่นคง * การหลงตัวเอง มิได้เกิดจากการรักตนเองแต่เกิดกานตีค่าตนเองสูงเกินไป เกดมาจากขาดความั่นคงทางใจ * ความต้องการ เช่น ความรัก อำนาจ สมถะ คู่ชีพ ทะเยอทะยาน คนดีพร้อม ทำลายผู้อื่น สรรเสริญ

   Self มีตนจริงกับตนในอุดมคติ ตนจริง คือสภาพตัวเองมัข้อดี-ข้อเสีย  ความสามารถ ความถนัด

ตนในอุดมคติ * อยากมีอยากเป็น คนสุขภาพจิตดีคือคนที่มีตนจริงกับตนในอุดมคติไม่อตกต่างกัน

 มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาตนและปรับเปลี่ยนอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเป็นนิจจนวันตาย

Comment

Comment:

Tweet