ทฤษฎีของแอริค ฟรอมม์

posted on 29 Nov 2009 14:25 by nichisang in knowlege

     ฟรอมม์เกิดที่ประเทศเยอรมันนี มีคลินิกจิตวิเคราะห์ของตนเอง เป็นอาจารย์วิชาจิตวิเคราะห์หลายสถาบัน

     แนวคิดสำคัญ 

 ตระหนักในตนเอง

 มีเหตุผล

 จินตนาการ

 มีความรัก

 เข้าใจกัน

 คล้อยตามสังคม

 ความว้าเหว่

ความอิสระ

Comment

Comment:

Tweet